Usługi ułatwiające pracę z bazą danych

Firmy, które zajmują się tworzeniem i administracją baz danych mogą wykonać dla Ciebie szereg usług, dzięki którym praca z bazą będzie o wiele efektywniejsza. Zwykle nawet dobrze nastrojona struktura ma pewne wady, czasem te pojawiają się z czasem. Dlatego też warto zlecić specjalistom kilka zadań, które mogą wykonać na posiadanej przez nas bazie. Jedną z ważnych czynności może się okazać deduplikacja danych.

Na czym to polega? To odwrotność duplikacji, a więc usuwanie tych informacji – czyli tzw. rekordów – które niepotrzebnie się w bazie powtarzają. Problem duplikacji jest również istotny wtedy, gdy zamawiany nową bazę. Wówczas wprowadza się jedynie te dane, które nie istnieją w posiadanym już zbiorze.

Poza usunięciem rekordów, które pojawiły się w bazie kilkukrotnie, czasem warto także przejrzeć dane, by sprawdzić, czy wszystkie są nadal aktualne. Może się zdarzać, że w naszej bazie funkcjonują np. wpisy dotyczące firm, które już dawno nie istnieją na rynku. Wówczas niepotrzebne rekordy są usuwane, a baza jest źródłem bardziej wiarygodnych informacji.

Błędne też mogą być tylko niektóre informacje, np. takie jak dane kontaktowe klienta. Tą ostatnią poprawkę możemy nazwać aktualizacją bazy. W ramach tej usługi wprowadza się również nowe rekordy.

Przykładem może być dodanie nowej listy firm, wraz z wszystkimi niezbędnymi danymi. Poza tym, usprawnia się również pracę z samą bazą danych poprzez uporządkowanie zapisów, tak, by miały one konkretny format. Dzięki temu odczytywanie informacji jest o wiele efektywniejsze.