Temperatura ciała w ciąży

produkty.ealergie.com.pl

Pomiar temperatury ciała jest jednym z naturalnych sposobów na zapobieganie ciąży. Udowodniono, że cykl menstruacyjny kobiety cechuje się zróżnicowaną temperaturą ciała. Systematyczny pomiar temperatury ciała umożliwia określenie dnia, w którym występuje owulacja.

Zaobserwowano, że w momencie owulacji temperatura ulega podwyższeniu. Wzrost temperatury jest zazwyczaj niższy niż 1 stopień. Dzięki temu nie można tego pomylić z jakąkolwiek chorobą.

W sytuacji gdy nie dojdzie do zapłodnienia można zaobserwować unormowanie temperatury ciała. Kobiety ciężarne cechują się podwyższoną temperaturą ciała, co stanowi jeden z objawów ciąży. Ponadto taka podwyższona temperatura ciała występuje już w pierwszych dniach od zapłodnienia.

Z tego powodu jest to jeden ze wskaźników, który umożliwia wykrycie ciąży. Nie należy jednak kierować się wyłącznie tym objawem. Pod uwagę trzeba wziąć także inne czynniki.

Pomiar temperatury należy wykonywać w określony sposób. Najlepiej użyć w tym celu termometru owulacyjnego, który cechuje się wyższą skutecznością i czułością. Wskazane jest, żeby pomiar odbywał się w godzinach porannych.

Termometr najlepiej umieścić pod językiem, w pochwie lub w odbycie, gdyż wówczas pomiar jest dokładniejszy. Czym spowodowane są takie różnice temperatur? Odpowiadają za nie zmiany hormonalne. Część lekarzy twierdzi, że różnica temperatur jest odpowiedzią organizmu na rozwijający się zarodek.

Urodzenie dziecka oznacza zazwyczaj powrót do niższej temperatury ciała.