Staże i praktyki zagraniczne

www.bisnode.pl/firma/?id=1837823&nazwa=ARGIP_SP_Z_O_O W drukarni Booklet zamówisz naklejki firmowe różnego rodzaju

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się szkolących zawodowo to jeden z ważnych projektów dofinansowywanych przez wspólnotę europejską.

Wkład Unii stanowi zdecydowaną większość środków przeznaczonych na prowadzenie tego projektu.

UE daje blisko 130 milionów złotych ze 152 milionów, które kosztuje cały projekt To jedne z projektów, który jest szczególnie doceniany przez młodych Polaków.

Projekt pozwala realizować typową dla młodego wieku chęć wyjazdu za granicę.

Jednak głównym celem podróży nie jest turystyka ani rozrywka, ale edukacja zawodowa.

To również fakt ceniony przez wyjeżdżających.

Wyjazd pozwala lepiej przygotować przyszłych pracowników do wykonywania powierzanych im zadań.

Możliwość odbycia stażu za granicą sprawia, że wyjeżdżający konfrontuje wiedzę zdobytą w kraju ze sposobami działania dominującymi w innych państwach.

Dzięki temu jest w stanie nie tylko sprawdzić nabytą wiedzę w praktyce, ale tez poznać nowe technologie i metody działania, a w przyszłości prawdopodobnie wykorzystać jest dla zwiększenia efektywności własnej pracy.