Poufne bazy danych

Żaden właściciel bazy danych nie ma wątpliwości, że zgromadzone informacje powinny być dobrze chronione. Wśród danych w bazie można jednak znaleźć takie informacje, których wyciek nie byłby groźny dla klientów czy samego przedsiębiorstwa, jak i takie, które mogą zaważyć na losach firmy i opinii konsumentów. Oczywiście tym ostatnim należy się szczególna ochrona, a klienci darząc przedsiębiorstwo zaufaniem liczą na to, że owe informacje nigdy nie wypłyną poza strukturę bazy.

Co możemy zaliczyć do szczególnie newralgicznych danych? Na pierwszym miejscu na pewno trzeba wymienić dane osobowe. Coraz większa liczba konsumentów oczekuje, że informacje na temat ich imienia, nazwiska, adresu czy stanu cywilnego będą dobrze chronione. Klienci nie chcą dostawać niepotrzebnych reklam a czasem też zwyczajnie boją się o własne bezpieczeństwo czy opinię – jeśli korzystali z portalu czy usług firmy, oferujących „wstydliwe” usługi.

Podobnym punktem zapalnym są dane finansowe. Nawet rozmowa na temat stanu konta jest dla wielu osób krępująca. Tym bardziej klienci nie życzą sobie, by obce osoby miały wgląd w dane na temat stanu domowego budżetu.

Poważne konsekwencje może mieć też wyciek danych finansowych dotyczących firmy. Ktoś niepożądany może poznać szczegóły zarządzania naszym przedsiębiorstwem, sprawdzić historię przelewów czy listę naszych płatników. Oby nigdy do tego nie doszło.

Szczególnie chronione powinny być również hasła. Wprowadzanie danych do uwierzytelnienia to część logowania na wielu portalach. Użytkownicy często ułatwiają sobie zadanie – bazując na jednym haśle do wielu systemów.

W związku z tym ten poufny ciąg znaków musi być szczególnie dobrze zabezpieczony.