Dodatki do bazy

Rozwój obszaru IT spowodował, że każde przedsiębiorstwo może dziś z powodzeniem tworzyć złożone bazy danych i wykorzystywać je do własnych celów biznesowych. Dobrze zarządzana baza jest źródłem wiarygodnych danych i może stać się podstawą do zautomatyzowania wielu procesów.

Dlatego też powstają wygodne dodatki – oprogramowanie, które w oparciu o zgromadzone informacje znacznie ułatwia wykonywanie niektórych zadań. Jak to może wyglądać w praktyce? Jedna z takich aplikacji, która zostanie połączona z bazą może np.

uzyskać dostęp do danych osobowych klientów i informacji odnośnie wcześniej podpisanych umów z naszą firmą. Oczywiście z aplikacji takiej będzie mógł skorzystać tylko uprawniony do tego pracownik.

Jak może wykorzystać takie oprogramowanie? Dobrym przykładem jest tworzenie automatycznych druków, takich jak umowy, rachunki czy faktury. Aplikacja sama umieszcza dane z bazy na przygotowanym wcześniej schemacie dokumentu.

Wystarczy go wydrukować, by mieć gotowy „papier” do podpisania. Podobnie mogą działać programy tworzące maile z ofertami dla klientów.

Jeśli w bazie mamy adresy e-mail naszych konsumentów przypisane do nazwy miejscowości czy regionu, w każdej chwili możemy wysłać ofertę jedynie do mieszkańców Wielkopolski czy osób o imieniu Jan. Popisem praktycznego wykorzystania bazy danych jest też nowoczesne oprogramowanie magazynowe.

Automatyzacja może być tu posunięta do tego stopnia, że magazyn „sam” zamówi towar, który właśnie się kończy lub przynajmniej powiadomi o tym odpowiednią osobę.