Czym jest komputerowa baza danych?

erp w chmurze

Zajmując się tematyką baz danych, warto sobie najpierw uzmysłowić jak właściwie powinno się definiować samo to pojęcie. Czym jest baza danych? Czy to po prostu zbiór informacji? Z pewnością nie. W przeciwnym razie bazą danych byłby każdy artykuł czy nawet wypowiedź. W końcu niosą one ze sobą pewne dane, nikt jednak nie nazwie bazą codziennej gazety czy maila. A co ze skrzynką odbiorczą na Twojej poczcie lub bibliografią czasopism? Tutaj zaczynamy czuć, że wkroczyliśmy na obszar baz danych.

Jaka jest różnica pomiędzy gazetą a spisem gazet oraz mailem lub listą maili? Listy, tabele czy spisy zawierają uporządkowane dane. To cecha która wyróżnia bazę danych ze źródeł informacji w ogóle. Doskonałym przykładem bazy danych jest dziennik szkolny. Nauczyciele wpisują tam informacje odnośnie zdobytych ocen czy obecności na lekcji i dane te są przypisane to konkretnego ucznia. Warto zauważyć, że w dzienniku znajdują się tabele, a więc informacje są dokładnie uporządkowane, a znalezienie konkretnego wpisu nie jest trudne.

Definicja bazy komputerowej wygląda bardzo podobnie. Warto jednak zauważyć, że użytkownik często nie ma bezpośredniego dostępu do informacji jako takich, ale wykorzystuje systemy zarządzania bazami. To te ostatnie pozwalają na właściwe porządkowanie, zestawianie czy odczytywanie informacji z bazy. Wprowadzenie komputerowych systemów zarządzania bazami danych pozwoliło na zwiększenie efektywności firm w wielu obszarach gospodarki. Komputer pozwala chociażby na szybsze odnalezienie informacji czy przygotowanie statystyki.

Zresztą nawet wspomniane dzienniki są aktualnie zastępowane formami elektronicznymi.