Ciąża

Zegar biologiczny

Kiedyś zmiany społeczne zachodziły zdecydowanie wolniej niż dzisiaj. Przykładowo, przez wieki model przeciętnej polskiej rodziny…