Ciąża

Zegar biologiczny

Kiedyś zmiany społeczne zachodziły zdecydowanie wolniej niż dzisiaj. Przykładowo, przez wieki model przeciętnej polskiej rodziny…

Późna ciąża

Wraz z rozwojem medycyny oraz postępem cywilizacyjnym przesuwa się średni wiek, w którym kobiety po…